Vragen

Worden alle behandelingen door de verzekering vergoed?
Dat ligt aan het soort verzekering. Raadzaam is het om vóór de behandeling bij uw verzekeraar te informeren of de betreffende behandeling in het pakket valt. In een aantal gevallen wordt niet de gehele behandeling vergoed, maar slechts een gedeelte. Meer informatie over de tarieven is te vinden op www.tandartsennet.nl. Klik hier op 'patiënteninformatie' en daarna op 'tarieven tandartsen' voor de brochure.

Moeten gemaakte kosten zelf worden ingediend bij de verzekeraar?
Ook dit is afhankelijk van de zorgverzekeraar. Vaak is het zo dat u de ontvangen nota’s zelf kunt declareren met een declaratieformulier van uw verzekeraar. U kunt dit bij uw verzekering navragen. Natuurlijk kunnen wij ook voor u nagaan hoe de kosten kunnen worden gedeclareerd. Neem in dat geval uw polis mee naar de praktijk.

Hoe maak ik een afspraak?
Via onze site kunt u eenvoudig een vraag stellen en binnenkort ook online een afspraak maken.
Ook kunt u natuurlijk telefonisch contact met ons opnemen.

Hoe ziet de eerste afspraak eruit?
Bij een specifieke behandeling wordt altijd eerst een kennismakingsgesprek gevoerd.
Hierin wordt gekeken naar de gezondheid van de patiënt en wordt de betreffende behandeling duidelijk toegelicht. Daarna wordt een behandelplan opgesteld in samenspraak met de patiënt.